Piotr M. Mikosz

Adres:
ul. Św. Marka 31/12
31-024 Kraków

tel. 602 21 98 62
e-mail:mikosz@webmedia.com.pl

 


Jestem zainteresowany utworzeniem Stowarzyszenia Rodu Mikoszów.
Chciałbym nawiązać kontakt z innymi osobami noszącymi to nazwisko
i razem szukać wspólnych korzeni.
 
Moja linia genealogiczna:
 
Krasne k. Rzeszowa
 
Józef Mikosz + Małgorzata Maślanka (żona)
\/
Marcin Mikosz, syn Józefa i Małgorzaty, ur. ok. 1764 r.
\/
Antoni Mikosz, s. Marcina i Reginy Podgórskiej /z d. Hołota/ ur. ok. 1812 r.
\/
Jan Mikosz, s. Antoniego i Katarzyny Rąb, ur. 17.04.1841 r.
\/
Michał Mikosz, s. Jana i Agaty Jabłońskiej, ur. 13.08.1888 r.
\/
Aleksander Mikosz, s. Michała i Katarzyny Pezdan, ur. 26.08.1926 r.
\/
Piotr Michał Mikosz, s. Aleksandra i Eugenii z d. Grzegorczyk, Śrem
 
***
La Famille Mikosz
- La Famille Mikosz -
_______________

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu
w Krakowie lub korzystając z poczty elektronicznej.


 


Wszelkie uwagi dotycz±ce strony proszê kierowaæ na adres
bk@rp.pl